<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych &quot;Optima Fide'</h1> <h3>Organizacja pozarzadowa typu non profit powstała z inicjatywy chorych na stwardnienie rozsiane.Sa z nami nasi bliscy bo ta choroba w mniejszym lub wiekszym stopniu nas wszystkich dotyka.Chorobe traktujemy jako wyzwanie do walki o zdrowie.</h3> <p>SM,Stowarzyszenie,Niepełonosprawni,Organizacja pozarzadowa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.rybnik.pl/optimafide/" rel="nofollow">http://www.rybnik.pl/optimafide/</a></p> </div>